Spring til indhold

Alle ordbøger

Moderne dansk 1950-
Moderne dansk 1950-
Nyere dansk 1700-1950
Nyere dansk 1700-1950
Ældre dansk 1100-1700
Ældre dansk 1100-1700
Klassiske sprog
Klassiske sprog
  1. Ordbog over det danske Sprog/
  2. Hjælp/
  3. Kilder/

A, Aa

 

Kilder der begynder med A og Aa

Aab. Johannes’ Aabenbaring. (Se forord om bibelcitater)
AabBrev. Aabent Brev. (Se forord om citater fra love)
AaBerntsen. Aage Berntsen (1885-1952).
D. Digte. 1908.
FS. Fiol og Sækkepibe. 1910.
AaDons. Aage Dons (1903-93).
A. De aabne Arme. 1957.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AS. – altid at spørge. 1953.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
DU. De Uønskede. 1938.
FR. Frosten paa Ruderne. 1948.
K. Koncerten. 1935.
MV. Her mødes alle Veje. 1941.
S. Soldaterbrønden. 1936.
TT. Tro Tjenerinde. 1942.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
Aagaard. Knud Aagaard (1769-1838).
TL. Tørning Lehn. 1815.
AaHans. Aage Hansen (1894-1983).
BUS. Bestemt og ubestemt substantiv. 1927.
MD. Moderne dansk. I-III. 1967.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
S. Stødet i dansk. 1943.
U. Udtalen i moderne dansk. 1956.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
VS. Vort vanskelige sprog. 1961.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AaHeinberg. Aage Heinberg (1895-1965).
L. Lis. 1917.
AaHermann. Aage Hermann (1888-1949).
PH. Postassistent Fru Hansen. 1940.
S. Sumpen. 1919.
AaIbs. Aage Ibsen (1847–1915).
F. Fjeldgænger. 1908.
FS. Frøken Student. 1897.
P. Den unge Præstefrue. 1900.
T. Turisten og andre Fortællinger. 1898.
VE. Verdens Ende. 1903.
Aakj. Jeppe Aakjær (1866-1930).
B. Hvor Bønder bor. 1908.
BE. Naar Bønder elsker. 1911.
BT. Fra min Bitte-Tid. 1928.
DK. Drengeaar og Knøsekaar. 1929.
EE. Efterladte Erindringer. Udg. af Georg Saxild. 1934.
FB. Fjandboer. 1901.
FDD. Før det dages. 1929.
FJ. Fra Jul til Sanct Hans. 1905.
GK. Hvor der er gjærende Kræfter. 1916.
Hejmd. Hejmdals Vandringer. 1924.
HG. Bag Hjemmets Gavl. 1912.
HS. Af min Hjemstavns Saga. 1919.
HV. Hedevandringer. 1915.
HÆ. Hjærtegræs og Ærenpris. 1921.
M. Missionen og dens Høvding. 1897.
PA. Paa Aftægt. 1907.
PL. Pigen fra Limfjorden. 1921.
RS. Rugens Sange. 1906.
SD. Samlede Digte. Mindeudg. I-III. 1931.
SE. Den Sommer og den Eng. 1910.
SP. En Skarns Præst. 1917.
StStB. St. St. Blichers Livs-Tragedie. I-III. 1903-04.
SV. Samlede Værker. I-VIII. 1918-19.
UA. Under Aftenstjærnen. 1927.
VB. Vredens Børn. 1904.
VF. Vadmelsfolk. 1900.
VVF. Vejr og Vind og Folkesind. 1916.
AalbAmtstid. Aalborg Amtstidende 1889 ff. Aalborg.
AaLind. Aage Lind (1883-1963).
Vers. Vers. Helsingør 1913. - II-V. 1915-29.
AAndreasen. Andrea Andreasen (1899-1973).
DN. Døden har Nøglen. 1934.
Aarb. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1866 ff.
AarbAarh. Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1908 ff. Aarhus.
AarbFrborg. Fra Frederiksborg Amt 1906-17. Fredensborg, Helsingør. - Aarbog for Historisk Samfund for Frederiksborg Amt 1918 ff.
AarbHards. Hardsyssels Aarbog 1907 ff.
AarbHolbæk. Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Holbæk Amt 1907 ff.
AarbKbhAmt. Aarbog udg. af Historisk Samfund for Københavns Amt 1910 ff. Roskilde.
AarbKronb. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. Aarbog 1942 ff. Helsingør.
AarbKult. Aarbog for dansk Kulturhistorie 1891-1900.
AarbLollF. Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog 1913 ff. Nykøbing F.
AarbMors. Historisk Aarbog for Mors 1919-32. Nykøbing M.
AarbMusik. Aarbog for Musik 1922-24.
AarbOdense. Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1913-38. Odense.
AarbPræstø. Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1912 ff. Næstved.
AarbRadio. Radio-Aarbogen 1924-25. - Radiofonien i Tekst og Billeder 1926. - Radiofoniens Aarbog 1928-31.
AarbRanders. Fra Randers Amt 1907 ff.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AarbRigsdag. Aarbog for Rigsdagssamlingen 1898/99-1941/42. - Rigsdagsaarbog 1942/43-1952/53.
AarbRoskilde. Historisk årbog for Roskilde amt 1976 ff.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AarbSkive. Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn 1909-10. - Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1911-15. - Skivebogen 1916 ff. Skive.
AarbSorø. Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1912 ff. Ringsted.
AarbThisted. Historisk Aarbog for Thisted Amt 1906 ff.
AarbTurist. Turistforeningen for Danmark. Aarbog 1924 ff.
AarbVejle. Vejle Amts Aarbøger 1905 ff.
AarbVends. Vendsysselske Aarbøger 1915 ff. Hjøring.
Aarestr. Emil Aarestrup (1800-56).
Aarestr. Samlede Digte. Ny Udg. 1899.
Br. Emil Aarestrups Breve til Christian Petersen. Ved Morten Borup. 1957.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
D. Digte. 1838.
ED. Efterladte Digte. 1863.
SS. Samlede Skrifter. Udg. af Hans Brix og Palle Raunkjær. I-V. 1922-25. Ved citater fra noterne (Not.) refererer tallet til pagineringen forneden paa siden.
AarsberGeheim. Aarsberetninger fra det Kgl. Geheimearchiv. I-VII. 1852-83.
AaseHans. Aase Hansen (1893-1981).
DG. Drømmen om i Gaar. 1939.
EK. En Kvinde kommer hjem. 1937.
HS. Et Par Huse om en Station. 1930.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
RB. De røde Baand. 1943.
S. Stine. 1932.
Vr. Vraggods. 1933.
Aasen. Ivar Aasen: Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Christiania 1873.
Aasen.1 Ordbog over det norske Folkesprog. Kristiania 1850.
Aaskow. Urban Bruun Aaskow (1742-1806).
A. Anviisning til Brug af Lægemidler paa Søetog. 1778.
MH. Unzers medicinske Haandbog. Overs. 1771.
ABagges. August Baggesen (1795-1865).
JB. Jens Baggesens Biographie. I-IV. 1843-56.
Abc. Abc. [uden trykkeaar, men stammende fra 18. aarhundrede. Med billeder og vers til hvert bogstav]. Trykt [efter 1808] og tilkjøbs i store Helliggeiststræde Nr. 149.
ABDrachm. A. B. Drachmann (1860-1935).
Afh. Udvalgte Afhandlinger. 1911.
AH. Atheisme i det antike Hedenskab. 1919.
RK. Fra den romerske Keisertid. 1903.
Abildg. P. C. Abildgaard (1740-1801).
B. Rosenstein: Underretning om Børne-Sygdomme. Overs. 1769.
D. Afhandling om Diæten. Overs. 1770.
Abildg.&Viborg. P. C. Abildgaard & E. Viborg.
F. Veiledning til en forbedret Faareavl. 1800.
Abrah. W. H. F. Abrahamson (1744-1812).
A. Anmærkninger til Stykket i Minervas Januar. 1790.
ChrK. Christi Kirke. 1783. (_Sk Vid._XIV.23-42.)
TG. Tronfølgeren i Gondar. 1787.
AbrahNyerRahb. Udvalgte danske Viser fra Middelalderen udg. af Abrahamson, Nyerup & Rahbek. I-V. 1812-14.
ABull. Andreas Bull (1746-96).
S. En Forbedring i det norske Skov-Væsen. 1780.
ABuntz. Andreas Buntzen (1811-80).
FtA. For ti Aar siden. 1852.
ACAnd. A. C. Andersen (1874-1928).
HT. Til Hyrdefløjtens Toner. 1927.
AchtonFriis. Achton Friis (1871-1939).
AchtonFriis. Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordostkyst. 1909.
AJ. Arktiske Jagter. 1925.
DSØ. Danmarks store Øer. (I-II.) 1936-37.
DØ. De Danskes Øer. (I-III.) 1926-28.
JL. De Jyders Land. (I-II.) 1932-33.
ACLars. A. C. Larsen (1840-1914).
S. Salmerne i det Gamle Testamente. Overs. 1905.
ACMeyer. A. C. Meyer (1858-1938).
Idr. Idrætsbogen. (I-II.) [1908-09.]
ActaJutl. Acta Jutlandica. I-V. Aarsskrift for Universitetsundervisningen i Jylland 1929-33. - VI ff. Aarsskrift for Aarhus Universitet. 1934 ff. Aarhus.
Additam. + formatbetegnelse + nr. Additamenta (haandskriftsamling, tidligere i Universitetsbiblioteket, nu i KglBibl.).
ADJørg. A. D. Jørgensen (1840-97).
Br. Breve udg. ved Harald Jørgensen. 1939.
ER. En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab. 1901.
Fort. 40 Fortællinger af Fædrelandets Historie. 1882.
G. Peter Schumacher Griffenfeld. I-II. 1893-94.
GZ. Georg Zoega. 1881.
I-IV. Historiske afhandlinger. I-IV. 1898-99.
JE. Johannes Evald. 1888.
M. Bidrag til Nordens historie i middelalderen. 1871.
NH. Fortællinger af Nordens Historie. I-II. 1892-93.
NK. Den nordiske kirkes grundlæggelse. I-II. 1874-78.
NStens. Nils Stensen. 1884.
Adr. Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 1759 - 1890. - Adresse - Avisen 1891-1909.
UT. det ugentlige tillæg.
AFang. Arthur Fang (1882-1973).
IK. Fra Isefjord til Køge Bugt. Roskilde 1940.
R. Roskilde. I. Roskilde 1945.
Afd. afdeling.
AFJust. A. F. Just (1766-1829).
H. Haandbog for dem som ej ere Hestelæger. Viborg 1797.
Afløb. Forskrifter vedrørende Afløb fra Ejendomme. Udg. af Dansk Ingeniørforening. 1918.
AFriis. Aage Friis (1870-1949).
B. Bismarck. 1909.
BD. Bernstorfferne og Danmark. I-II. 1903-19.
DK. Danmark ved Krigsudbrudet 1870. 1923.
DR. Den danske Regering og Nord-slesvigs Genforening med Danmark. I. 1921.
Aft. aften (ved avis-citater).
Aftenp. Aftenposten 1873-1931.
Agerbech. A. Agerbech (1701-70).
FA. Den filosofiske Apotheker. I-II. 1764.
FAH. Den filosofiske Apothekers Historie. 1764.
FL. Den filosofiske Læge. 1758.
Præd.(1746). NkS 4º nr. 1110c: De umælende bæsters billigste Suck over Landets ubændigste Synder Forestillet i en prædicken .. 1746.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
Præd.(1749). Thott 4° nr. 1689: Guds Pagt med David og hans Sæd, forestillet i En Jubel-Prediken udi St. Clemmends Kirke paa Bornholm .. 1749.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
Agerbeck. O. D. L. Agerbeck (1747-1806).
B. Begivenheder, som ere hendtes mig. (I-II.) 1804.
AGnudtzm. Albert Gnudtzmann (1865-1912).
DB. Departementchefens Brodersøn. 1905.
G. Gadespejlet. 1898.
RT. Ridder Thorvald. 1899.
SR. En Særlings Roman. 1902.
Agre. Fr. Chr. Agre (1769-1819).
RK. Reisen til Kiøge 1807, udg. ved C. Løvenskiold. (Gemt og Glemt. I. 1915. 3-98.)
AHenningsen. Agnes Henningsen (1868-1962).
BM. Barnets Magt. 1923.
DGE. Den Guderne elsker. 1921.
DH. Dødsfjende – hjertenskær. 1949.
E. Elskerinden. 1906.
JL. Jeg er levemand. 1951.
KA. Kærlighedens Aarstider. 1927.
LG. Letsindighedens Gave. 1943.
LGJ. Let Gang paa Jorden. 1941.
PD. Polens Døtre. 1901.
SA. Den sidste Aften. 1930.
SK. Den store Kærlighed. 1917.
AHenriques. Axel Henriques (1851-1935).
GA. Glade Aar. 1930.
SD. Svundne Dage. 1929.
TG. Ja, Tiden gaar. 1931.
AkadUgeblad. Akademisk Ugeblad 1911-39.
AKochSchiøler. Anna Koch Schiøler (1867-1963).
LF. Land forude. 1943.
AKohl. A. H. v. Kohl (1877-1946).
MP. Mikrobernes Palads. I-III. 1908.
RN. De røde Navne. 1905.
AKrogh. August Krogh (1874-1949).
Fysiol. Menneskets Fysiologi. 4. Udg. 1922.
AlbDam. Albert Dam (1880-1972).
B. Saa kom det ny Brødkorn. 1934.
DL. Dag saa lang. 1954.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
MB. Morfars by. 1956.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
TS. Mellem to Søer. 1906.
AlbThura. Albert Thura (1700-40).
Betænkn. Betænkninger og Indfald paa Vers. 1726.
Cold. Lyk-Ønsknings Tale til Colding Byes Skoles Indvielses Høytiid. 1732.
Leirsk. Beskrivelse over dend Ildebrand i Leirskov-Præstegaard. 2. Opl. 1730.
AlfrLehm. Alfred Lehmann (1858-1921).
G. Grafologien. 1899.
SU. Størst Udbytte af legemligt og aandeligt Arbejde. I-II. 1919.
AllanBock. Allan Bock (1890-1982).  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
Ruth. Bogen om Ruth. 1955.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
Allen. C. F. Allen (1811-71).
BA. Breve og Aktstykker til Christiern II.s og Frederik I.s Historie. I. 1854.
BK. Breve fra danske Krigsmænd 1848-50. 1873.
DS. Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig. I-II. 1857-58.
Haandb. Haandbog i Fædrelandets Historie. 1840.
I-V. De tre nordiske Rigers Historie 1497-1536. I-V. 1864-72.
Aller. Allers illustrerede Konversationsleksikon. 2. Udg. I-VI. 1906-10.
AllersFrO. George Lütken: Allers Fremmedordbog. 1899-1900.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AlmeennyttSaml. Almeennyttige Samlinger. I-XL. Odense 1780-1800.
Alt det nyeste. Alt det nyeste indenfor landbrug, havebrug og husholdning. Red. af Olaf Hauch mfl. 1954-77.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
Alterbog. Forordnet Alter-Bog for Danmark. 1901.
Alterbog.(1688). Forordnet Alterbog udi Danmark og Norge. 1688.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AM. Det Arnamagnæanske håndskrift nr. 187 8°, indeholdende en dansk lægebog. Udg. af Viggo Såby. 1886. Ordbog s. 101-194.
AM. + formatbetegnelse + nr. Den Arnamagnæanske Samling i Universitetsbibliotekets 1. afd. Kbh.
Amagerdragter. Elna Mygdal (1868-1940): Amagerdragter. 1930-32.
Amberg. Hans Christian Amberg (1749-1815): Dansk og Tydsk Ordbog. 1810.
I-II. Fuldstændig tydsk og dansk Ordbog. I-II. 1787-97.
Anat.(1840). Bock: Haandbog i det menneskelige Legemes Anatomie. Overs. af F. C. Haugsted (1804-66). I-II. 1840-42.
AndNx. Martin Andersen Nexø (1869-1954).
AH. Under aaben Himmel. 1935.
BK. Barndommens Kyst. 1911.
BN. Bornholmer Noveller. 1913.
Br. Breve fra Martin Andersen Nexø. Udg. af Børge Houmann. I-III. 1969-72.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
D. Dryss. 1902.
DB. Det bødes der for. 1899.
DHF. Dybhavsfisk. 1918.
DL. Af Dybets Lovsang. 1908.
DM. Ditte Menneskebarn. (I-V.) 1917-21. - I nogle tilfælde er der af DM.I. i stedet for originalen fra 1917 citeret et optryk fra 1919, hvori der er foretaget enkelte, væsentlig ortografiske ændringer.
FD. Folkene paa Dangaarden. 1915.
FF. Familien Frank. 1901.
FG. Den fortabte Generation. 1948.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
FL. For Lud og koldt Vand. 1937.
L. Lykken. 1913.
LK. Et lille Kræ. 1932.
M. En Moder. 1900.
MD. Mod Dagningen. 1923.
MJ. Midt i en Jærntid. I-II. 1929.
MR. Morten hin Røde. 1945.
MS. Muldskud. 1900. - (II.) 1905.
PE. Pelle Erobreren. Folkeudg. I-IV. 1906-10.
S. Skygger. 1898.
SD. Soldage. 1903.
TPP. De tomme Pladsers Passagerer. 1921.
U. Undervejs. 1919.
UH. Under Himmelen den blaa. 1915.
VE. Vejs Ende. 1939.
Andres. C. C. Andresen (1812-70).
Klitf. Om Klitformationen. 1861.
UrteB. Urtebog for Bonden. Odense 1856.
Anesen. Niels Anesen (1896-1967).
JG. Jorden gav –. 1934.
Anh. Anhang.
AnkerLars. J. Anker Larsen (1874-1957).
KL. Kong Lear fra Svendborg. 1932.
MM. Martha og Maria. 1925.
VS. De Vises Sten. 1923.
anm. anmærkning.
Annal. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1836-63.
Anordn. Anordning. (Se forord om citater fra love)
AntAnd. Anton Andersen (1856-1911).
L. Linda. 1901.
Anti-Spectator. [Jørgen Riis:] Den Danske Anti-Spectator. 1744-45.
Antikvitetshåndb.(1976). Gorm Benzon: Gyldendals antikvitetshåndbog. I-II. 1976.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AntikvitetsO.(1974). Mogens Helms: Forums antikvitets ordbog. 1974.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AntNiels. Anton Nielsen (1827-97).
FF. Fattigmands Færd. (I)-II. Kristiania 1885-86.
FL. Fra Landet. (I)-III. 1861-63.
LL. Livet paa Landet. 1871.
S. Seminarieliv i Fyrrerne. 1894.
TF. Tre Fortællinger. 1864.
AOlr. Axel Olrik (1864-1917).
DFU. Danske Folkeviser i Udvalg ved Axel Olrik & Ida Falbe-Hansen. 1899.
DH. Danmarks heltedigtning. I-II. 1903-10.
FA. Folkelige Afhandlinger. 1919.
KS. Kilderne til Sakses oldhistorie. I-II. 1892-94.
NA. Nordisk Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middelalder. 1907.
AOlrE. A. Olrik & Hans Ellekilde.
NG. Nordens gudeverden. 1926-51.
ApG. Apostlenes Gerninger. (Se forord om bibelcitater)
APhS. Acta philologica Scandinavica. I ff. 1926 ff.
Apot.(1767). Et Land-Apothek. Overs. af C. E. Mangor. 1767.
(1791). Et Land-Apothek udg. af C. E. Mangor. 2. Opl. 1791.
Apot.(1938). Vandring gennem et Apotek. 1938.
Arbejdsløn. Prisfortegnelse over Arbejdslønnen for Bygnings-Snedkerarbejde i Fyrretræ. 1901.
Arbejdsvogne. [Tegninger af Arbejdsvogne. ca. 1880.]
Arb.forsikr. Beretning fra Arbejderforsikrings-Raadet for 1898-1931.
ArbmFagbl. Arbejdsmændenes Fagblad 1894 ff.
ArbMælk. Arbejdsmetoder for kemiske Undersøgelser af Mælk og Mælkeriprodukter. (Udarbejdet af det af Landbrugsministeriet nedsatte Udvalg.) 1911.
ArbOFr. Oluf Bertolt (1891-1958) & C. L. Skjoldbo (1887-1965): Arbejderens Opslags-#og Fremmedordbog. 1934.
ArchivPharmChem. Archiv for Pharmacie og technisk Chemie. Red. af S.M. Trier. I-XLVII. 1847-93.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
ArchivSøvæsen. Archiv for Søvæsen. I-XIII. 1827-41. - Nyt Archiv for Søvæsenet 1842-55.
ARecke. Adolph Recke (1820-67).
ARecke. Viser. 1868.
P. Peer kommer hjem. 1849.
Se ogs. Chievitz ARecke.
Arentzen. Kristian Arentzen (1823-99).
AO. Adam Oehlenschläger. 1879.
BO. Baggesen og Oehlenschläger. I- VIII. 1870-78.
KH. Knud den Hellige. 1853.
Argus. Den danske Argus 1770-72.
Arkiv. Arkiv for (för) nordisk Filologi. I ff. Christiania, Lund 1883 ff.
ArkivMus. Fra Arkiv og Museum. I-V. 1899-1915. - Serie 2, I-II. 1916-43.
Arlaud. Oscar Arlaud (1836-1907).
Arlaud. Bevingede Ord. 2. Udg. 1906.
Arne. Arne Jensen (1873-1945).
SO. En Sygepassers sælsomme Oplevelser. [1914.]
ArneSørensen. Arne Sørensen (1906-78).  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
HA. Fra Hollywood til Akropolis. 1952.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
ArnMøll. Arnold Møller (1869-1924).
Sundhedsl. Sundhedslære. 1906.
Arrebo. Anders Christensen Arrebo (1587-1637).  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
SS. Samlede Skrifter. Udg. af Vagn Lundgaard Simonsen mfl. I-V. 1965-84.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
ArthChrist. Arthur Christensen (1875-1945).
DT. Muhammedanske Digtere og Tænkere. 1906.
FF. Folkestyrets Fremtid. 1927.
KH. Hinsides det kaspiske Hav. 1918.
P. Det gamle og det nye Persien. 1930.
ST. Set og tænkt. 1942.
Arup. Erik Arup (1876-1951).
DH. Danmarks historie. I-II. 1925-32.
H. Studier i engelsk og tysk handels historie. 1907.
VH. Viggo Hørup. 1941.
As. (ell. Asar.) Nogle Stykker, som er lagt til Daniel. Asarias Bøn. (Se forord om bibelcitater)
AStadf. A. Stadfeldt (1830-96).
J. Lærebog i Jordemoderkunsten. 1891.
AStrøm. Arne Strøm (1897-1948).
LV. De lange Veje. 1936.
O. Onkel, giv os Brød. 1934.
ASØrsted. A. S. Ørsted (1778-1860).
Haandb. Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed. I-VI. 1822-35.
T. Om Tyverie. 1809. – Desuden findes der af brodersønnen, botanikeren A. S. Ørsted (1816-72), citeret uforkortet: Planterigets Naturhistorie. 1839, og: Frilands-Trævæxter i Danmark. 1864-67.
A.T.V. Meddelelser fra Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939 ff.
AugFSchmidt. August F. Schmidt (1899-1965).  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
Gilde-Leks. Leksikon over Landsbyens Gilder. 1950.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AutomobilO. Automobil Ordbog. 1941.
avertiss. avertissement.
AvisAarb. Avis-Aarbogen 1924 ff.  Fra Supplement til ODS.ODS-Supplementet udkom 1992-2005 og indeholder tilføjelser til ODS’ originale materiale inden for samme periode som ODS dækker: 1700-1950
AWHauch. A. W. Hauch (1755-1838).
(1799). Begyndelses-Grunde til Naturlæren. 2. Udg. I-II. 1799.
AWHolm. Anders W. Holm (1878-1959).
FB. Farbrors Børnerim. 1917.
KD. Kærligheds Digte. 1911.
SD. Sange og Digte. 1913.
AWim. August Wimmer (1872-1937).
DB. Degenererede Børn. 1909.
AWinding. Andreas Vinding (Winding) (1881-1950).
SD. Jens Vinderup: Den søde Daarskab. 1909. – Oplysningen om, at Andreas Vinding skulde være identisk med pseudonymen Jens Vinderup (som anført i H. Ehrencron-Müller: Anonym- og Pseudonym-Lexikon 1940) beror (if. Andreas Vinding) paa en fejltagelse.
Vag. Vagabond i Evropa. 1921.
AxDam. Axel Dam (1868-1936).
FO. Om Muligheden af formel Opdragelse af de intellektuelle Evner. 1912.
AxJuel. Axel Juel (1883-1948).
D. Sange om Dannebrog. 1919.
FB. De første Blomster. 1909.
FS. Frimodige Sange. 1913.
GH. Glædens Hemmelighed. 1929.
HH. Himmel og Hav. 1916.
KF. Tibul og Properts: Kærligheden og Freden. Overs. 1942.
KK. Ved Kærlighedens Korsvej. 1917.
VS. Vandringsmanden synger. 1915.
AxLange. Axel Lange (1871-1941).
FP. Fynske Plantenavne. (Odense) 1932.
AxMøll. Axel Møller (1873-1937).
F. Folkeretten. I. 2. Udg. 1933. - II. 1931-34.
AxRosendal. Axel Rosendal (1883-1966).
SP. Stenbro og Paaskelilje. 1928.