Spring til indhold

Alle ordbøger

Moderne dansk 1950-
Moderne dansk 1950-
Nyere dansk 1700-1950
Nyere dansk 1700-1950
Ældre dansk 1100-1700
Ældre dansk 1100-1700
Klassiske sprog
Klassiske sprog
  1. Ordbog over det danske Sprog/
  2. Om ordbogen/
  3. Lister/

Præpositioner

 

Sproget ændrer sig over tid. Det gælder også de såkaldt “lukkede” ordklasser, som man, i modsætning til “åbne” ordklasser som substantiver (navneord) og verber (udsagnsord), normalt regner for at være statiske. Her en liste over alle de ord der er angivet som præpositioner (forholdsord) i Ordbog over det danske Sprog.

{callout-tip}

Listen er automatisk genereret så der kan være enkelte fejl og udeladelser.

A (9) #

a aa ab
ad ad af
al anti av

B (2) #

bag blandt

C (1) #

con

D (2) #

de dennesides

E (5) #

efter en etter
ex exclusive

F (18) #

fob for foran
forbi fore forend
forinden formedelst formiddelst
foruden fra fraa
fran fremad frembi
fremfor fræ førend

G (1) #

gennem

H (11) #

henad henefter henimod
henmod henom henover
henved hinsidan hinside
hinsides hos

I (20) #

i ibag iblandt
idi ifra ifølge
igemmel igennem ijævne
imellem imod indad
indefter indenfor indeni
indenom indenpaa indentil
indtil ipaa

J (2) #

jævn jævne

K (1) #

kontra

L (3) #

last ligefor ligeoverfor

M (4) #

med medsamt mellem
mod

N (17) #

nedad nedefter nedenfor
nedenfra nedenom nedentil
nedenunder nedenved nedfor
nedom nedover nordenfor
nordenom nordfor nordom
nærved næstforan

O (20) #

om omkring opaa
opad opefter opfor
opover oppaa oppefra
oven ovenaf ovenfor
ovenfra oveni ovenom
ovenover ovenpaa over
overfor ovre

P (5) #

paa paanær per
pr. pro

Q (1) #

qua

R (4) #

rundtenom rundtenomkring rundtom
rundtomkring

S (7) #

sydfor sydom sydosten
søndenfor søndenfra søndenom
søndenpaa

T (2) #

til trods

U (14) #

udad udaf udefra
udefter udenfor udenom
udenover udenpaa udentil
udfor udi udover
under underneden

V (8) #

ved vestenfor vestenom
vesterfor vestfor via
vis-à-vis von

À (1) #

à

Ø (4) #

østenfor østenom østfor
østom