Spring til indhold

Alle ordbøger

Moderne dansk 1950-
Moderne dansk 1950-
Nyere dansk 1700-1950
Nyere dansk 1700-1950
Ældre dansk 1100-1700
Ældre dansk 1100-1700
Klassiske sprog
Klassiske sprog

Om ordnet.dk

 

{block}

Ordnet.dk udvikles og vedligeholdes af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Ordnet.dk er Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs platform til digital offentliggørelse af ordbøger og leksikoner. Første version af hjemmesiden gik i luften i 2005 med én ordbog, den historiske ordbog Ordbog over det danske Sprog. I 2009 fulgte Den Danske Ordbog og i løbet af de næste 10 år flere andre ordbøger, men alle følgende ordbøger udkom på egne domæner, fx Meyers Fremmedordbog på adressen meyersfremmedordbog.dk. Se listen over alle ordbøger.

Den første ordbog i den første version af ordnet.dk, 2005. Baggrundsfarven blev en af en anmelder beskrevet som ‘pis-snegul’.

Fra 2021 vil alle ordbøger, både nye og eksisterende, gradvist flytte over på en ny teknisk platform, og de vil flytte ind på adressen ordnet.dk for at skabe en bedre og mere naturlig sammenhæng mellem de sproglige ressourcer. Den første er allerede udkommet: Dansk Navneleksikon. Men et stykke tid vil den forrige og nye platform eksistere side om side.

Tak #

Gennem årene har en lang række fonde givet penge til at udvikle ordnet.dk og de enkelte ordbøger:

Se desuden de enkelte ordbøger for deres bevillingsgivere.

Læs mere om søgning i ordnet.dk’s ordbøger:

Ordnet.dk inkluderer ordbøger der tilsammen beskriver 900 års dansk sprog. Se fx: