Spring til indhold

Alle ordbøger

Moderne dansk 1950-
Moderne dansk 1950-
Nyere dansk 1700-1950
Nyere dansk 1700-1950
Ældre dansk 1100-1700
Ældre dansk 1100-1700
Klassiske sprog
Klassiske sprog
  1. Ordbog over det danske Sprog/
  2. Hjælp/

Lydskrift

Oversigt over lydskrifttegn i Ordbog over det danske Sprog
 

Oversigten herunder viser lydskrifttavlen fra Ordbog over det danske Sprog, bind 28 (1956), men med angivelse af de lydtegn der er brugt i netudgaven. Desuden vises eksemplerne i Ordbog over det danske Sprogs lydskrift samt det tilsvarende tegn i forsimplet IPA.

Udtalen i Ordbog over det danske Sprog beskriver dansk i perioden 1700-1950 og afspejler ikke nødvendigvis moderne dansk

lydskrift forklaring eksempler IPA (forsimplet)
a betegner a-lyden i ord som Kane, flad, Kande, Mand, Marine, parere olign. Jf. Jesp. Mfon. §106. Desuden bruges [a] til at betegne den lange lyd foran og efter r (fx. i Fare, Ran), der dels (nu især hos den ældre generation) er en lyd af lignende kvalitet som i Kane, flad, dels (især hos den yngre generation) er en lyd af lignende kvalitet som [ɐ]. [ˈka·nə] [flaˀð] [ˈkanə] [manʾ] [maˈri·nə] [paˈreˀrə] a
ɐ betegner den korte (tilbageliggende) a-lyd foran og efter et til samme stavelse hørende r, fx. i Rad, Brand, Farve, skarp. Jf. Jesp. MFon §106. [rɐð] [brɐnʾ] [‘fɐrvə] [sgɐr_b_] ɑː
b betegner b-lyden i fx. Bane, Abe, Krabbe, hoppe, spaa. Jf. Jesp. MFon §§ 70. 71 og indledningen I. s. XXXI. [‘ba·nə] [ˈa·bə] [ˈkrɐbə] [ˈhωbə] [spåˀ]
b betegner en udtale, der kan være enten [b] eller [p], fx. i gylpe, hyppig, lab, lap, Hop. Jf. Jesp. MFon §§ 70. 71 og indledningen I. s. XXXI. [ˈgyl_b_ə] [ˈhy_b_i] [la_b_] [la_b_] [hω_b_] ÷
c betegner den ustemte j-lyd i fx. pjalt, kjole. Jf. Jesp. MFon §§ 64. 91. [ˈpcalʾ_d_] [ˈkco·lə] ç
d betegner d-lyden i fx. Dag, Højde, klatre, titte, staa. Jf. Jesp. MFon §§ 70. 71 og indledningen I. s. XXXI. [daˀ] [ˈhωiʾdə] [ˈkladrə] [ˈtidə] [sdåˀ] d
d betegner en udtale, der kan være enten [d] eller [t], fx. i Bold, Bolt, Kat, føjte, flittig. Jf. Jesp. MFon §§ 70. 71 og indledningen I. s. XXXI. [bωl_d_] [bωl_d_] [ka_d_] [ˈfωi_d_ə] [ˈfli_d_i] ÷
ð betegner aabent d i fx. made, Mad, gnidret. Jf. Jesp. MFon § 90. [ˈma·ðə] [mað] [ˈgniðrə_t_] ð
e betegner den lukkede e-lyd  fx. Ed, Led, Fisk, Skind. Jf. Jesp. MFon § 98. [eˀð] [leð] [fes_g_] [sgenʾ] e
ə betegner midttungevokalen, det svage e, i fx. alle, Frue, under, broget. Jf. Jesp. MFon § 102. [ˈalə] [ˈfru·ə] [ˈbrå·ɋə_t_] ə
f betegner f-lyden i fx. Fane, fri, Gift, straffe. Jf. Jesp. MFon §§ 62. 88. [ˈfa·nə] [friˀ] [gif_d_] [ˈsdrɐfə] f
g betegner g-lyden i fx. Gane, Sago, ligge, hakke, skade. Jf. Jesp. MFon §§ 71. 83. [ˈga·nə] [ˈsa·go] [ˈlegə] [ˈhagə] [ˈsga·ðə] g
g betegner en udtale, der  kan være enten [g] eller [k], fx. i Æg, Tak, sparke. Jf. Jesp. MFon §§ 70. 71 og indledningen I. s. XXXI. [æˀ_g_] [ta_g_] [sbɐr_g_] ÷
ɋ betegner aabent g i fx. Kage, Tiger, Dag, dølge. Jf. Jesp. MFon §§ 40. 92. [ˈka·ɋə] [ˈti·ɋər] [daˀɋ] [ˈdølɋə] ɣ
h betegner h-lyden i fx. Hat, hul. Jf. Jesp. MFon §§ 73. 95. [ha_t_] [huˀ_l_] h
i betegner i-lyden, dels i ord med lang vokal, som vide, fin, rig, fire, dels i ord med kort vokal (undtagen hvor i staar lige foran et til samme stavelse hørende r), fx. spilde,Ild, militær, blodig, aldrig, Admiral. Jf. Jesp. MFon § 96. Endelig betegner det sidste del af i-tvelydene, fx. [ai] i sejle, Segl, vaje osv., [ωi] i jle, Nøgle osv. Jf. Jesp. MFon § 125. [ˈvi·ðə] [fiˀn] [riˀɋ] [ˈfi·rə] [ˈsbilə] [ilʾ] [miliˈtæˀr] [ˈblo·ði] [ˈaldri] [admiˈraˀl] [ˈsailə] [ˈsaiʾ_l_] [ˈsωilə] [ˈnωilə] i
i betegner en udtale, hvor kort i foran r kan variere mellem [i] og [e], fx. i tirre, Kirke, Firma. Jf. Jesp. MFon § 96 og indledningen I. s. XXXI. [ˈt_i_rə] [ˈk_i_rgə] [ˈf_i_rma] ÷
j betegner j-lyden i fx. ja, Hjem, Bjælde. Jf. Jesp. MFon § 91. Se ogsaa [c]. [ja] [jæmʾ] [ˈbjælə] j
k betegner k-lyden i fx. Kam, klog, Kræ, Kakao. Jf. Jesp. MFon §§ 69. 70. 83. Se ogsaa [g]. [klåˀɋ] [kræˀ] [kaˈka·o] k
l betegner den stemte l-lyd i fx. Lade, Glæde, Skole. Jf. Jesp. MFon §§ 63. 94. [ˈla·ðə] [ˈglæ·ðə] [ˈsgo·lə] l
betegner den ustemte l-lyd i fx. klippe, Plade. Jf. Jesp. MFon §§ 63. 67. 94. [ˈkl̥ebə] [ˈpl̥a·ðə]
l betegner en udtale, der  kan være enten [l] eller [l̥], fx. i Sol, Avl, Øl, Gørtler, afcirkle. Jf. Jesp. MFon §§ 63. 67. [soˀ_l_] [auʾ_l_] [ø_l_] [ˈgørd_l_ər] [‘auʾsir̥_gl_ə] ÷
m betegner den stemte m-lyd i fx. Mand, komme. Jf. Jesp. MFon §§ 20. 60. 84. [manʾ] [ˈkωmə] m
m betegner en udtale, der  kan være stemt eller ustemt m-lyd, fx. Halm, Arm, Lim. Jf. Jesp. MFon §§ 66. 84. [halʾ_m_] [ɐrʾ_m_] [liˀ_m_] l
n betegner den stemte n-lyd i fx. Naal, henne, han, Gnist. Jf. Jesp. MFon §§ 66. 85. [nåˀ_l_] [ˈhænə] [han] [gnis_d_] m
betegner den ustemte n-lyd i fx. knage, pneumatisk. Jf. Jesp. MFon §§ 66. 85. [ˈkn̥a·ɋə] [pn̥öuˈmatis_g_]
n betegner en udtale, der  kan være [n] eller [n̥], fx. i Havn, fin, mørkne, Portner. Jf. Jesp. MFon § 66. [hauʾ_n_] [fiˀn] [‘mør̥_gn_ə] ÷
ɳ betegner ng-lyden i fx. Sang, synge, Tanke. Jf. Jesp. MFon §§ 36. 86. [saɳʾ] [ˈsøɳə] [ˈtaɳ_g_ə] ŋ
o betegner o-lyden i fx. Tone, bo, rose, nordlig, Bonde, Bund, Hul, Ekko. Jf. Jesp. MFon § 104. [ˈto·nə] [boˀ] [ˈro·sə] [ˈno(·)rli] [ˈbonə] [hol] [ˈæko] o
p betegner p-lyden i fx. Pude, Plade, Provst, episk. Jf. Jesp. MFon §§ 69. 70. 81. Se ogsaa [b] [ˈpu·ðə] [ˈpl̥a·ðə] [pr̥ωus_d_] [pis_g_] p
r betegner den stemte r-lyd i fx. ramme, Briste, lære, knurre, vorde, Morder. Jf. Jesp. MFon §§ 65. 93. 102. [ˈrɐmə] [ˈresdə] [ˈlæ·rə] [ˈkn̥orə] [ˈvωrdə] [ˈmo(·)rdər] ʁ
betegner den ustemte r-lyd i fx. prise, kræve, fri, skærpe, Vært, harsk, Morter. Jf. Jesp. MFon §§ 65. 93. [pr̥i·sə] [ˈkr̥æ·və] [fr̥i] [sgɐ̤r̥_b_ə] [vɐ̤r_̥d_] [hɐr̥s_g_] [mor̥_d_ər]
r betegner en udtale, der  kan være [r] eller [r̥], fx. i stor, Kar, kapre, entre. Jf. Jesp. MFon § 65. [sdoˀr] [kɐr] [ˈka·_b_rə] [ˈæn_d_rə] ÷
ɹ betegner den vokaliske r-lyd, der kan forekomme fx. i den tryksvage stavelse -rer, i rer, Grosserer osv. Jf. Jesp. MFon § 102. [læ·(r)ɹ] [groˈseˀ(r)ɹ] ɐ̯
s betegner s-lyden i fx. se, staa, vise, Kors. Jf. Jesp. MFon §§ 62. 89. [seˀ] [sdåˀ] [ˈvi·sə] [kωrs] s
ʃ betegner sj-lyden i fx. Sjæl, jalousi. Jf. Jesp. MFon § 37. [ʃæˀl] [ʃaluˈsiˀ] ɕ
t betegner t-lyden i fx. Tand, træde, Veto. Jf. Jesp. MFon §§ 69. 70. 92. Se ogsaa [d] [tanʾ] [ˈtræ·ðə] [ˈve·to] t
t betegner en udtale af t i endelsen -et, der  kan være enten [t], [d], [Þ] eller [ð], fx. i Skibet, broget, andet. Jf. Jesp. MFon § 90. [ˈsgiˀbə_t_] [ˈbrå·ɋə_t_] [ˈanə_t_] ÷
u betegner u-lyden i fx. Hule, hul, Kulde, Hund. Jf. Jesp. MFon § 103. Desuden betegner det sidste del af u-tvelydene, fx [au] i Havre, [ωu] i Skov, [o̤u] i Vrøvl, [öu] i vn, [øu] i vstum, [yu] i syv, [ɐ̤u] i Revne, [æu] i vne, [eu] i pebret, [iu] i livlig osv. Jf. Jesp. MFon § 125. [ˈhu·lə] [huˀ_l_] [ˈkulə] [hunʾ] u
v betegner v-lyden i fx. Vand, leve, svinde. Jf. Jesp. MFon §§ 62. 88. [vanʾ] [ˈle·və] [ˈsvenə] v
w betegner den engelske w-lyd i ord som Weekend. [ˈwi(·)gˌæn_d_] w
y betegner y-lyden dels i ord med lang vokal, som byde, Hyl, ryge, fyre, dels i ord med kort vokal (undtagen hvor y staar lige foran et til samme stavelse hørende r), fx. Hylde, Fyld, Tyran, syv. Jf. Jesp. MFon. § 97. [ˈby·ðə] [hyˀ_l_] [ˈry·ɋə] [ˈfy·rə] [ˈhylə] [fylʾ] [tyˈrɐnʾ] [syuʾ] y
y betegner en udtale, hvor kort y foran r kan variere mellem [y] og [ø], fx. i Fyrretræ, Tyrk, Styrke. Jf. Jesp. MFon § 97 og indledningen I. s. XXXI. [ˈf_y_rəˌtræˀ] [t_y_r_g_] [ˈsd_y_r_g_ə] ÷
æ betegner æ-lyden dels i ord med lang vokal, som læse, Fæ, bære, dræbe, dels i ord med kort vokal (undtagen hvor æ staar lige foran et til samme stavelse hørende r), fx. Læs, Fælde, Mænd. Jf. Jesp. MFon. § 100. [ˈlæ·sə] [fæˀ] [ˈbæ·rə] [ˈdræ·bə] [læs] [ˈfælə] [mænʾ] ε
ɐ̤ betegner den korte aabne æ-lyd lige foran og efter r i fx. ærgre, Herre, Præst, Rende. Jf. Jesp. MFon. § 100. [ˈɐ̤rɋrə] [ˈhɐ̤rə] [prɐ̤s_d_] [ˈrɐ̤nə] æ
ø betegner ø-lyden dels i ord med lang vokal, som bøde, Brød, Øre, dels i ord med kort vokal (undtagen hvor ø staar lige foran et til samme stavelse hørende r, jf. [ø]), fx. Kølle, Røst, døvstum, tynd. Jf. Jesp. MFon. § 99. [ˈbø·ðə] [brøˀð] [ˈø·rə] [ˈkølə] [røs_d_] [ˈdøuˌsdomʾ] [tønʾ] ø
ø betegner en udtale, hvor kort ø foran r kan variere mellem [ø] og [o̤], fx. i først, mørk, større. Jf. Jesp. MFon § 99 og indledningen I. s. XXXI. [ˈfør̥s_d_] [mør̥_g_] [ˈsdørə] ÷
ö betegner den aabne ø-lyd, dels i ord med lang vokal, som Høne, brøle, smøre, tør (adj.), dels i ord med kort vokal (undtagen hvor ø staar lige foran eller efter et til samme stavelse hørende r, jf. [ø], [o̤]), fx. Høns, Søm, Høvl. Jf. Jesp. MFon. § 101. [ˈhö·nə] [ˈbrö·lə] [ˈsmö·rə] [töˀ_r_] [hönʾs] [sømʾ] [høuʾ_l_] œ
betegner den korte aabne ø-lyd efter r i fx. grøn, Rønne, Vrøvl. Jf. Jesp. MFon. § 101. [gro̤nʾ] [ˈro̤nə] [vro̤uʾ_l_] ɶ
å betegner den lukkede å-lyd i fx. blaa, laane, Laan, raade, Aar(e). Jf. Jesp. MFon. § 105. [blåˀ] [ˈlå·nə] [låˀn] [ˈrå·ðə] [åˀ_r_] ɔ
ω betegner den korte aabne å-lyd i fx. Aand, skraat, godt, Form, Lov. Jf. Jesp. MFon. § 105. [ωnʾ] [sgrωd] [gω_d_] [fωrʾ_m_] [lωu] ɒ
Tryk, stød, længde m.m.
ˈ betegnelse for hovedtryk (Jesp. MFon § 76), sættes foran den trykstærke stavelse, fx betale [beˈtɑˀlə]. I enstavelsesord betegnes trykket ikke.
ˌ betegnelse for bitryk (Jesp. MFon § 76), sættes foran den halvstærke stavelse, fx. angaa  [ˈanˌgåˀ]. Bitryk, der kommer før hovedtrykket, betegnes ikke.
· betegnelse for lydlængde (Jesp. MFon § 113), sættes efter den lange lyd, fx. daane  [ˈdå·nə]. Lydlængde betegnes som regel kun ved vokaler.
ˀ betegnelse for stød på lang vokal (Jesp. MFon §§ 60. 113), fx Daa [dåˀ]
ʾ betegnelse for stød på kort vokal ell. konsonant (Jesp. MFon §§ 60. 113), sættes efter den lyd, paa hvilken stødet findes, fx. Gang [gaɳʾ], Lakaj [laˈkaiʾ]

Parentes om et lydtegn betegner, at ordene kan udtales dels med, dels uden den lyd (ell. den lydlige ejendommelighed), som lydtegnet angiver, fx. Gaffel [ˈgaf(ə)l], anden [ˈan(ə)n], Solbær [ˈso·l(ˌ)bɐ̤r], Linie [ˈli(·)njə], Blomkaal [ˈblωm(ʾ)ˌkåˀ_l_].

Baggrund #

Ordbog over det danske Sprog (ODS) bruger sin egen lydskrift. Den er baseret på sprogforskeren Otto Jespersens “Fonetik” (1897-1899) og navnlig “Modersmålets fonetik” (1906). Selvom Otto Jespersen også var ophavsmand til lydskriften Dania, der bl.a. bruges i den trykte udgave af Den Danske Ordbog, adskiller ODS’ lydskrift sig en del fra denne. Bl.a. indeholder den en del tegn som ikke umiddelbart kan læses i alle browsere. Redaktionen har derfor foretaget nogle modifikationer og erstattet nogle af tegnene med standardtegn (unicode) så de kan læses af alle.

Den udtale ODS beskriver, hører i sagens natur et historisk sprogtrin til og kan ikke bruges af den der ønsker oplysning om udtalen i moderne dansk. Flere af de træk der konsekvent beskrives i ODS, var allerede forældede i samtiden, men principperne sikrede en ensartet beskrivelse gennem hele værket. Den udtalenorm der beskrives, er svær at datere nøjagtigt, men en del udtaler forældedes gradvis efter de første årtier af 1900-tallet. Interesserede kan læse mere om udtalen i ODS i Poul Lindegård Hjorths Vejledning til ODS og i Forordet til bind 1.