Spring til indhold

Alle ordbøger

Moderne dansk 1950-
Moderne dansk 1950-
Nyere dansk 1700-1950
Nyere dansk 1700-1950
Ældre dansk 1100-1700
Ældre dansk 1100-1700
Klassiske sprog
Klassiske sprog
  1. Den Danske Ordbog/
  2. Om ordbogen/
  3. Mere at vide/

Karaktergivning i Danmark

 

Gennem årene er elever og studerende i det danske uddannelsessystem blevet bedømt ud fra en række forskellige karakterskalaer. Fra 1805 brugte man Ørsteds karakterskala. Skalaen gennemgik flere revisioner, men dannede grundlag for karaktergivningen helt frem til 1963 hvor den blev erstattet af 13-skalaen i folkeskolen og på gymnasierne. Universiteterne fulgte trop i 1971. I bestræbelsen på at gøre det nemmere at omregne danske karakterer til den internationale ECTS-standard indførte man i 2006-07 den nuværende 12-skala med syv trin.