Spring til indhold

Alle ordbøger

Moderne dansk 1950-
Moderne dansk 1950-
Nyere dansk 1700-1950
Nyere dansk 1700-1950
Ældre dansk 1100-1700
Ældre dansk 1100-1700
Klassiske sprog
Klassiske sprog
  1. Den Danske Ordbog/
  2. Om ordbogen/
  3. Mere at vide/

LGBT+- og transpersoner

 

Opfattelsen af køn og seksualitet er under forandring, og man kan med sit ordvalg komme til at udsende signaler som kan misforstås eller såre andres følelser. Nogle mennesker føler sig ikke omfattet af biologiens opdeling i mandligt og kvindeligt, men mener at køn især er en social konstruktion. Efter den opfattelse er det afgørende hvordan vi opfatter os selv, ikke hvilke ydre kønstegn vi har, eller hvilket køn sygehuspersonalet registrerede da vi blev født. Den Danske Ordbog fastholder dog indtil videre anerkendelsen af biologisk køn.

Betegnelsen LGBT- (efter engelsk lesbian, gay, bisexual, transgender) forsøger at indfange mangfoldigheden af kønsidentiteter. Undertiden føjes flere bogstaver til, oftest Q (for queer/questioning), I (intersex) og A (asexual/allied/agender) eller blot et + for at vise at listen også omfatter dem der ikke føler sig inkluderet af de eksisterende betegnelser.

Trans eller transperson bruges som overbegreb for forskellige slags transpersoner. Trans kan dog også bruges nedsættende som et skældsord – på samme måde som fx bøsse. I sammensætninger betegner sidsteleddet det køn som personen identificerer sig med: En transkvinde føler sig som en kvinde, og en transmand føler sig som en mand uanset hvilke ydre kønstegn de har eller har haft. Trans omfatter undertiden, men ikke altid transvestitter.

Nogle forsøger at opretholde et skel mellem transseksuelle (som har el. ønsker at få gennemført et kønsskifte ved hjælp af hormonbehandling og kirurgi) og transkønnede (hvor alene kønsidentiteten ligger til grund), men i almindelighed bruges transkønnet nu som en generel betegnelse og har efterhånden erstattet transseksuel, der regnes for forældet og upassende.

Hvis man i tale eller skrift vil henvise til en person uden at nævne den pågældendes køn, har man brug for et kønsneutralt pronomen. Mange transpersoner foretrækker at blive omtalt ved hjælp af høn, hen (som på svensk) eller af de i ental, men denne sprogbrug er endnu ikke fast etableret på dansk og indtil videre ikke beskrevet i Den Danske Ordbog.